Autonómia tüntetés Marosvásárhely március 10

Írta Kjani 08.02.2013-kor

Az autonómia melletti tüntetésre hívja a székelységet és egész erdélyi magyar közösségét Marosvásárhelyre március 10-re
a Székely Nemzeti Tanács (SZNT).


A március 10-i marosvásárhelyi autonómiatüntetés nemzetpolitikai kérdés, fontos, hogy minél többen részt vegyenek rajta.
Bizonyítanunk kell a belföldi és külföldi közvélemény előtt, hogy a magyarok autonómiát akarnak, ehhez pedig tízezres nagyságrendű részvételre van szükség.
Mindenki vegye a fáradságot és a bátorságot, álljon ki a térre, mert ha nem leszünk elegen, többet ártunk az ügynek, mint amennyit használunk.


1854. március 10.-én végezték ki a marosvásárhelyi Postaréten a Székely Vértanúkat. Bágyi Török János kollégiumi tanár, Martonosi Gálfi Mihály ügyvéd és Nagyváradi Horváth Károly földbirtokos a Makk-féle összeesküvés tagjaiként kívánták az elbukott magyar forradalom és szabadságharc lángját újra fellobbantani.
A nemzeti önrendelkezés volt az a cél, amelyért életüket adták, példát mutatva bátorságból és hűségből az utókornak.
A ma élő székelyek számára ez a nap nemcsak a közös emlékezés napja, de az összetartozásé is.
A tudatos, közös fellépésé a nemzeti önrendelkezés jegyében.
Tegyük közösen március tizedikét, a Székely Vértanúk Emléknapját a Székely Szabadság Napjává! A marosvásárhelyi emlékoszlop a hajdani Postaréten nemzedékek emlékezetében rögzült, Jókai Mór szavaival élve – mint a „törvényes, szabad és független, nemzeti állás” jelképe.
A Székely Nemzeti Tanács Székelyföld területi
autonómiáját tűzte ki célként, és a huszonegyedik századi Európa nyelvén ez éppen a törvényes, szabad és független, nemzeti jogállást jelenti.
Tegyük együtt
ezt a hat szót, Jókai Mór szavait a székely autonómia küzdelem jelmondatává!
A Székely Nemzeti Tanács nevében felkérem az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetőit és gyülekezeteit, a magyar pártokat és szervezeteket, vegyenek részt a közös megemlékezésen, a Székely Szabadság Napján, Marosvásárhelyen, Székelyföld fővárosában.
Legyenek részesei a szervezésnek, hozzunk közös
döntéseket, hogy példaértékű összefogással sorakozhasson fel a székelység, de egész Erdély magyar közössége a székely autonómia, a nemzeti önrendelkezés zászlaja alá.

Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke
http://www.sznt.ro

 Bővebben